IZS Prague
Hold on a second, we've got a lot to do
Project description

Study 2021

visualization .redpixel

FlatNew building2021StudyCivilAll

uliční pohled na fasádu IZS Praha
zahrada mezi objekty s dřevěnou fasádou IZS Praha