Residential house in New Zelenec
Hold on a second, we've got a lot to do
Project description
Pohled na bytový dům v Nové Zelenči z boční ulice
Pohled na bytový dům v Nové Zelenči z nároží bloku
Pohled na bytový dům v Nové Zelenči z boční ulice
Pohled na bytový dům v Nové Zelenči z hlavní ulice