Multifunctional hall Zelenec
Hold on a second, we've got a lot to do
Project description
dálkový pohled na multifunkční halu Zeleneč
nadhled na multifunkční halu Zeleneč
interiér hlavní haly multifunkční haly Zeleneč
dálkový pohled na multifunkční halu Zeleneč