Multifunctional hall Zelenec
Hold on a second, we've got a lot to do
Project description

study 2022

visualization .redpixel

FlatNew building2022CivilStudyAll

dálkový pohled na multifunkční halu Zeleneč
nadhled na multifunkční halu Zeleneč
interiér hlavní haly multifunkční haly Zeleneč
dálkový pohled na multifunkční halu Zeleneč